1. Sayı

Film Ekibi Yola Çıktı!

Film dergisi yayın hayatına başladı!

***

Bir film ekibi oluşturduk ve koyulduk yola, niyetimiz uzun bir yolculuk, yoldaşlık, güzel bir yol filmi…

Her yeni dergi, yeni bir soluk aynı zamanda, ya da öyle olmalı. Uzun zamandır unutmuş olsak da soluk almayı. “Eskiden” bir amaç ve yapılacak şeylerin listeleriyle başlardı “yeni”likler. Eskiyi hatırlatmak için değil, hala bunun tek geçerli ve olması gereken biçim olduğu için böyle başladık. Unutulsa da, önemsenmese de, konuşulmasa da. 11 Eylül’ün ertesinde karşıda durmak ve emperyalizm saldırısının kendini daha doğrudan duyurduğu bir coğrafyada yaşadığımızdan belki, “dergi” çıkartmak fikrinin sonuna kadar arkasında durmak gerektiğini düşündüğümüzden, zorunluluklarımıza inandığımızdan, elimizden ve kalemimizden geleni ardımıza koymak istemediğimizden, duygularımızı ve düşüncelerimizi paylaşmak istediğimizden, sinemanın ortak dillerimizden biri olduğunu düşünmemizden… ve belki de en önemlisi, söylemek istediğimiz sözler olduğundan yola çıkıyoruz.

Her yola çıkış bir saflaştırma, bir netleştirme demek. Her yola çıkış, yeni ve daha güçlü bir umut demek…

Sinemaya gitmek, sinema okumak, film izlemek, sinema yazmak, sinema dergisi çıkarmak; sözün kısası sinema olmak: Sinemayı yaşamla ilişkilendirmek. Sinemaya bir dünya görüşünden bakmak, politik bir eleştirelliği, nedensellik arayışını elden bırakmadan şimdiki insan ilişkilerinden, daim insanlık kültürüne bir ayrım yapmaksızın yaşamı ve geçmişi insana bağlayan tüm yol ve biçimleri temiz tutmak…

Yolculuğumuz böyle başladı işte.

***

Üç aylık periyotlarla yayınlanacak dergimizin ilk sayısında Uzak, Sır Çocukları, Herkes Kendi Evinde, Konuş Onunla filmlerinin eleştirisi; Metin Erksan’ın TRT filmleri, 1960’a kadar Türkiye sinema tarihini ele alan Yeşilçam’dan Önce Sinema Sektörü ve Toplumsal Gerçekçiliğe Doğru: 1950’lerin Sinema Ortamı, Ozu: Duygu ve Düşünce, Avrupa’dan Kaçış ve Yıkım Öyküleri: Pazartesi Sabahı Sendromu, Manoel de Oliveira’nın Uzun Süren Vedası, Pantelis Voulgaris: İnsan Merkezli Bir Sinema, Angelopoulos’un Yaşadığı Yüzyıla Bakışı, Mükemmel Olmayan Bir Sinema İçin, Kovada Bulut başlıklı yazılar yer alıyor. Ayrıca İran Film Festivali Üzerine bir değerlendirme yazısı, Pantelis Voulgaris söyleşisi, Giovanni Scognamillo’nun Fragman başlıklı “Arka Koltuk” köşesi ve Mualla Sürer’in anısına yazılan bir yazı da bu sayıda yer alıyor.

Tekrar Merhaba!