Sansüre Karşı SİYAD’dan Dayanışma Çağrısı

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ’NDE KÜLTÜR BAKANLIĞI BASKISIYLA GERÇEKLEŞEN SANSÜRE DAİR SİYAD AÇIKLAMASI

Basın ve Kamuoyunun Dikkatine

Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu’nun belgesel filmi BAKUR, 34. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde 12 Nisan günü ilk gösterimini yapacaktı. Kültür Bakanlığı’nın çıkardığı engel nedeniyle filmin gösterimi iptal edilmiştir. Antalya Film Festivali’nde de yine bir belgesel filmin sansürlenmiş olmasının ardından yaşanan bu gelişme, sinema ve sanat üzerindeki baskının sistematik olarak devam ettirildigini göstermektedir.

Bakur’un gösteriminin iptal edilmiş olmasını sansür olarak değerlendirdiğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyor ve herkesi sansüre karşı dayanışmaya çağırıyoruz.

Bakur’un gösterilmesinin engellenmesine bahane olarak işletme belgesi alma koşulu gösterilmektedir. Festivallerde gösterilen yabancı filmlerden istenmeyen eser işletme belgesinin yerli filmlerden istenmesi uygulamasına derhal son verilmesini ve mevzuatta bu yönde değişiklik yapılmasını talep ediyoruz.

Bu duruma tepki gösteren ve Festival’den filmlerini çektiklerini açıklayan sinemacılarla dayanışma içinde olduğumuzu duyuruyoruz.

Saygılarımızla,

SİYAD (Sinema Yazarları Derneği)